THE CARMELITE NEWS - Amahoro.pl

The Carmelite Family
Burundi - Rwanda
Go to content

Congrès Capitulaire 2017

Amahoro.pl
Published by Fryderyk Jaworski, ocd in The Reg. Vicariate · 30 July 2017
Tags: TheAfricanOCDCongress
Dnia 24 lipca 2017 r. w konwencie karmelitańskim w Butare (Rwanda) rozpoczął się I Kongres Kapitulny Karmelitów Bosych, którzy posługują w Burundi od 1971 (parafia w Musongati, dom formacyjny w Bużumburze, dom rekolekcyjny w Gitega) natomiast w Rwandzie od 1984 r. (parafia w Gahundze i dom rekolekcyjno-formacyjny w Butare). Personel Wikariatu to 26 kapłanów, 1 diakon, 9 kleryków filozofii, 3 kleryków teologii, 1 nowicjusz i 5 nowicjuszy. W sumie 45 członków wikariatu.
Zwołanie Kongresu kapitulnego (mini-kapituła) w Afryce jest logiczną konsekwencją utworzenia w Burundi i Rwandzie tzw. Wikariatu Regionalnego, który ciszy się większą autonomią w stosunku do Matki Prowincji niż delegatura prowincjalna, która go poprzedzała. Jednym z elementów owej autonomii jest wybór zarządu wikariatu w ramach wspomnianego Kongresu.
Idea utworzenia Wikariatu pojawiła się po raz pierwszy w czasie wizytacji generalnej O. Georga Tambali w marcu 2013. Wizytator generalny zasugerował wówczas rozpoczęcie procesu przygotowań do przejścia z delegatury do wikariatu, tak, aby w przeciągu 5 najbliższych lat było to możliwe. Przygotowania miały na celu przede wszystkim utworzenie Statutu Wikariatu i Instrukcji dotyczącej przygotowania pierwszego Kongresu Kapitulnego w Wikariacie Regionalnym w Burundi i Rwandzie w 2017, który kończy się 29 lipca 2017.
Pierwszym Wikariuszem nowo-utworzonego Wikariatu został

  • O. Zachariasz IGIRUKWAYO (Burundyjczyk),
  • O. Maciej JAWORSKI (Polak),
    pierwszy radny
  • O. Gallican NDUWIMANA (Rwandyjczyk),
    drugi radny.

Należy mieć nadzieję, że dobrze poczynione przygotowania do zrobienia tego kroku winny wydać w najbliższej i dalszej przyszłości oczekiwane owoce, mające na celu usamodzielnianie się karmelu w Burundi i Rwandzie.

Post sources:There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Enter your rating:
This is the official website of the Regional Vicariate of the Discalced Carmelites in Burundi and Rwanda.
Copyright 2013 Amahoro.pl. All rights reserved. Website project: Fr. Fryderyk Jaworski, ocd

Back to content