Kongres Kapitulny w Wikariacie Regionalnym w Burundi i Rwandzie

31st July 2017

Butare, 23-29 lipca 2017

 

Dnia 24 lipca 2017 r. w konwencie karmelitańskim w Butare (Rwanda) rozpoczął się I Kongres Kapitulny Karmelitów Bosych, którzy posługują w Burundi od 1971 (parafia w Musongati, dom formacyjny w Bużumburze, dom rekolekcyjny w Gitega) natomiast w Rwandzie od 1984 r. (parafia w Gahundze i dom rekolekcyjno-formacyjny w Butare). Personel Wikariatu to 26 kapłanów, 1 diakon, 9 kleryków filozofii, 3 kleryków teologii, 1 nowicjusz i 5 nowicjuszy. W sumie 45 członków wikariatu.

Zwołanie Kongresu kapitulnego (mini-kapituła) w Afryce jest logiczną konsekwencją utworzenia w Burundi i Rwandzie tzw. Wikariatu Regionalnego, który ciszy się większą autonomią w stosunku do Matki Prowincji niż delegatura prowincjalna, która go poprzedzała. Jednym z elementów owej autonomii jest wybór zarządu wikariatu w ramach wspomnianego Kongresu.

Idea utworzenia Wikariatu pojawiła się po raz pierwszy w czasie wizytacji generalnej O. Georga Tambali w marcu 2013. Wizytator generalny zasugerował wówczas rozpoczęcie procesu przygotowań do przejścia z delegatury do wikariatu, tak, aby w przeciągu 5 najbliższych lat było to możliwe. Przygotowania miały na celu przede wszystkim utworzenie Statutu Wikariatu i Instrukcji dotyczącej przygotowania pierwszego Kongresu Kapitulnego w Wikariacie Regionalnym w Burundi i Rwandzie w 2017, który kończy się 29 lipca 2017.

Pierwszym Wikariuszem nowo-utworzonego Wikariatu został O. Zachariasz IGIRUKWAYO (Burundyjczyk), jego pierwszym radnym O. Maciej JAWORSKI (Polak), natomiast drugim radny, O. Gallican NDUWIMANA (Rwandyjczyk).

Należy mieć nadzieję, że dobrze poczynione przygotowania do zrobienia tego kroku winny wydać w najbliższej i dalszej przyszłości oczekiwane owoce, mające na celu usamodzielnianie się karmelu w Burundi i Rwandzie.

Comments are closed.