St. Therese`s Relics in Burundi and Rwanda - Amahoro.pl

The Carmelite Family
Burundi - Rwanda
Go to content

St. Therese`s Relics in Burundi and Rwanda

CHARITY > RECE. CLOSED PRO.
Title – Peregrination of the relics of Saint Theresa of Infant Jesus in Burundi and Rwanda.

Sponsors – Church in Need, Claverian Sisters, Ad Gentes, OMP of USA, and individual benefactors
The relics of Saint Therese of Lisieux visited all 17 dioceses in Burundi and Rwanda. Carmel on behalf of two Conferences of Catholic Bishops, have been in charge of the whole logistic and spiritual preparation. 10 publications were prepared on local languages promoting spirituality of Saint Therese.
List biskupów Rwandy przed peregrynacją Relikwii św. Teresy – Kigali 18 maja 2018

PL. List Biskupów Katolickich Rwandy do Wiernych w Wigilię Peregrynacji Relikwii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Drodzy Wierni,

Z wielką radością zwracamy się do Was, by zawiadomić o wielkim wydarzeniu Peregrynacji Relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która stanie się udziałem Kościoła Katolickiego w Rwandzie. Relikwie Tej Świętej Patronki Misji będą w naszym kraju od 15 czerwca do 30 lipca 2018. Zapraszamy Was do uczczenia tej wielkiej Świętej z zapałem i gorliwością.

Przesłanie, z którym do nas przybywa.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest francuską zakonnicą, karmelitanką, urodzoną w 1873 roku, zmarłą przedwcześnie w wieku 24 lat w Lisieux, we Francji, w 1897 roku. Święta, ogłoszona Doktorem Kościoła, przychodzi do nas, by nam przypomnieć o naszym podstawowym chrześcijańskim powołaniu do świętości. Chce nam przekazać swą Małą Drogę. Mała Droga św. Teresy jest drogą świętości, którą każdy z nas może podążać, stając się świadkiem miłości do Chrystusa i bliźniego, ufając miłosiernemu Bogu, z pełną świadomością, że w oderwaniu od Boga byt ludzki nie może uczynić nic godnego.
Drodzy Wierni, przyjąć tę Świętą do siebie – to spełnić Jej pragnienie – odnowić się w miłości ku Jezusowi. Jej duchowe przesłanie streszcza się w dewizie: „Kochać Jezusa i sprawiać, by był kochany.”
Zbliżmy się więc do Niej, by nam wyjawiła swój sekret. Ta Święta czasów współczesnych wie, jak bardzo pragniemy kochać Jezusa, naszego Zbawiciela. Ona wyprosi nam łaskę wzrastania w ten miłości.
Co więcej, Św. Teresa pomaga nam zrozumieć i kochać Kościół, naszą Matkę, co jest wspólnym zadaniem dla nas wszystkich, dzieci Kościoła: „Zrozumiałam, że skoro Kościół jest Ciałem złożonym z różnych członków, to nie brak mu najbardziej niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada Serce i że to Serce płonie Miłością, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy nie chcieliby przelewać krwi swojej…Zrozumiałam, że Miłość zawiera w sobie wszystkie Powołania, że Miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca… jednym słowem jest Wieczna!…”(Rkp. B, 03v). Od mądrości Św. Teresy możemy nauczyć się jak kochać zarówno Boga, jak i naszych bliźnich. „Ach, Panie, ja wiem, że Ty nie nakazujesz rzeczy niemożliwych, znasz lepiej ode mnie moją słabość, moją niedoskonałość, wiesz dobrze, że nigdy nie mogłabym kochać mych sióstr tak, jak Ty je kochasz, jeżeli Ty sam, o mój Jezu, nie będziesz ich kochał we mnie. Chcąc mi udzielić tej łaski, dałeś przykazanie nowe. O! Jakże jest mi ono drogie, ponieważ daje mi pewność, że chcesz kochać we mnie tych wszystkich, których rozkazałeś mi miłować!…O tak, czuję to, że kiedy jestem miłosierna, wtedy Jezus sam działa we mnie; im mocniej jestem z Nim zjednoczona, tym bardziej kocham wszystkie moje siostry. Kiedy chcę spotęgować w sobie tę miłość, a szatan usiłuje podsunąć mi przed oczy duszy błędy tej lub tamtej siostry, mniej sympatycznej dla mnie, spieszę, by wynaleźć jej cnoty i dobre pragnienia; mówię sobie, że zobaczyłam tylko jeden jej upadek, a może odniosła ona wiele zwycięstw, które przez pokorę ukryła, i że to, co zdaje się być błędem, może ze względu na intencje być aktem cnoty.” (Rkp. C 12v)

Świadectwo życia godne naśladowania.
Uczmy się od św. Teresy od Dzieciątka Jezus nie ustępować przed złem, jakkolwiek byłoby ono przerażające, i to w miłości ku Chrystusowi i naszym bliźnim, niezależnie od sytuacji, cierpienia czy radości. Niech ta Święta wstawia się za nami, byśmy nie odłączyli się od miłości Chrystusa nawet ze strachu przed niebezpieczeństwami na polu bitwy(por. Rz.8,35). Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wiele cierpiała. W wieku 4 lat straciła matkę, była chorowita i umarła w wielkich cierpieniach. Jednakże jest zadziwiające, że ta okropna boleść nie oddzieliła Jej od Jezusa, ale raczej pozwoliła Jej wzrastać w miłości ku Niemu i ku bliźnim. Swoje cierpienia łączyła z męką Jezusa na krzyżu i ofiarowywała je za nawrócenie grzeszników. Taka jest Mała Droga, której nas uczy. Jej wytrwałość w cierpieniach jest dobrą lekcją dla naszego kraju, który przeszedł momenty tragiczne, swoją drogę krzyżową, jedyną w swoim rodzaju.
Przyjmijmy Ją więc jako Przyjaciółkę, Siostrę i Wysłanniczkę, którą Jezus do nas posyła. Pozwólmy Jej zdobyć nasze serca, aby mogła je ofiarować Panu Jezusowi i by w ten sposób w naszym kraju wypełniło się Jej ostatnie życzenie: „Chciałabym przebiegać ziemię, głosić Twe Imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój chwalebny krzyż. Ale, o mój Ukochany, jedno posłannictwo mi nie starczy, chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata, aż po najbardziej odległe wyspy… Chciałabym być misjonarzem, nie tylko przez kilka lat, lecz od stworzenia świata, aż do dokonania się wieków… Przede wszystkim jednak, o mój Ukochany Zbawicielu, chciałbym przelać za Ciebie moją krew, aż do ostatniej kropli…” (Rkp. B 03r)
Drodzy Wierni, jest wielkim szczęściem, że Św. Teresa ode Dzieciątka Jezus nawiedza nas w Roku Pojednania. Pozwólmy się zdobyć Bogu poprzez Jej przesłanie. Uciekajmy się do Niej, by nas podtrzymywała w procesie pojednania z Bogiem, z samym sobą i z naszymi braćmi i siostrami. Powierzamy Was Dziewicy Maryi, Królowej z Kibeho. Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Kigali, 18 maja 2018
Wasi Biskupi:
Filip Rukamba (Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rwandy – Biskup Diecezji Butare); Tadeusz Ntihinyurwa (Arcybiskup Kigali); Serwilien Nzakamwita (Biskup Diecezji Byumba); Smaragde Mbonyintege (Biskup Diecezji Kabgayi); Wincenty Harolimana (Biskup Diecezji Ruhengeri); Antoni Kambanda (Biskup Diecezji Kibungo); Celestyn Hakizimana (Biskup Diecezji Gikongoro); Anaklet Mwumvaneza (Biskup Diecezji Nyundo).


Peregrynacja Relikwii św. Teresy w Rwandzie i Burundi

BIEG OLBRZYMA

Trwa peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rwandzie i Burundi. W ciągu 49 dni Patronka misji przemierzyła 10 diecezji Rwanda a w ciągu 40 dni przemierzy 9 diecezji w Burundi. To prawdziwy bieg olbrzyma, który podejmuje Mała Tereska odwiedzając dwa małe afrykańskie kraje znajdujące się w Obszarze Wielkich Jezior.
Peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus od Najświętszego Oblicza to długo oczekiwany i skrzętnie przygotowywany moment.
Przygotowywany być musiał, bo najpierw trzeba było wytłumaczyć wierzącym w Burundi i w Rwandzie co to są relikwie i jaki jest sens sprowadzania doczesnych szczątek ludzkiego ciała. Lokalna kultura z dystansem traktuje to, co osnute jest śmiercią – więc również ciało zmarłej osoby należy do tabu. Młody Kościół Centralnej Afryki nie zna tradycji kultu relikwii. Tutaj nikt nie wykopuje z ziemi już raz pochowanego ciała. Ogromnej ostrożności wymagał również fakt, że nawet pośród wierzących zachowały się pierwotne tendencje magicznego myślenia. Stąd też mogłoby się rodzić przekonanie, że relikwie same w sobie mają jakąś cudowną moc, a dotknięcie relikwiarza może wywołać pożądany efekt np. w postaci cudu.
Teren został przygotowany bez większych trudności. Zatroszczyła się o to sama Święta z Lisieux. Teresa jest wszędzie rozpoznawalna i przebija się siłą entuzjazmu wierzących przez lękowe uprzedzenia. Rozpoczyna się zatem prawdziwa zawierucha ducha. W porze suchej, z bezchmurnego nieba, spada prawdziwy deszcz łaski. Teresa przybywa w znaku swych relikwii na ziemię spragnioną pojednania i po
koju. Święta Teresa przybywa do Afryki, by opowiedzieć o Bogu, który jest hojny. Młoda Karmelitanka pomaga Rwandyjczykom i Burundyjczykom odkryć Jego prawdziwy obraz. To jest Oblicze Ojca, który troszczy się o swoje dziecko i daje mu wszystko, czego potrzebuje. Mała droga to nie wyczyn, ale przyjęcie Boga, siebie i swojej słabości jako miejsca spotkania. Tak przecież rozpoczyna się bieg olbrzyma w życiu Teresy. Jest to bieg bez wysiłku, gdyż polega on na tym, że Teresa pozwala się nieść.
                                                                                                                                                                                                                                                 Paweł Porwit OCD
Św. Teresa wśród żołnierzy i policjantów – o. Galican i o. Zachariasz
misjeocd17,

Można rozumieć lub nie, ale tajemnicze odwiedziny samej świętej Teresy odsłaniają nam tajemnice jakie dokonują się na naszych oczach. Przedwczoraj św. Teresa ewangelizowała żołnierzy. Od godz. 15.00 do 21. 00 przeżyliśmy chwile łaski. Wczoraj przyszła do policjantów z API (Jednostki Ochrony Instytucji) i zgromadziła wielki tłum ludzi. Była z nami aż do 22.00. Kto mógł sobie marzyć kiedykolwiek by prosić o wejście do API?
Teresa jest w trakcie ewangelizowania w krótkim czasie tych których my nie mogliśmy zewangelizować przez 50 lat. Dotyka wszystkich kręgów społeczeństwa niosąc swoje przesłanie świętości. Życie duchowe i jeszcze raz życie duchowe – oto pragnienie i głód naszego ludu! I oto my oraz walczące u naszego boku Siostry Beneterziya – idziemy za tym pragnieniem! Na tę chwilę – to prawdziwy cud który dokonuje się na naszych oczach!

Kiedy widzę świętą Teresę pośród żołnierzy mojego kraju w Bujumbura, myślę o wielu wątkach duchowości, które mógłbym streścić pod takim tytułem: „Teresa – dzielna wojowniczka Boga na swojej małej drodze”. Teresa została przygotowana do walki i przejęła ducha wojskowego od swoich dziadków kapitana Pierre-François Martin i Izydora Guerin, byłego żołnierza i żandarma. Musiała mieć od ośmiu do dziewięciu lat, kiedy otrzymała łaskę dzięki lekturze o patriotycznych czynach francuskich bohaterów, zwłaszcza św. Joanny d’Arc. Teresa jako dzielna wojowniczka Boga, czuła się także przeznaczona do wielkich rzeczy, pragnęła zdobyć wielką chwałę, miała wielkie pragnienia – walczyła o stanie się wielką świętą. Ten styl walki duchowej zaszczepiła w niej już w dzieciństwie jej starsza siostra Paulina.

Uczyła ją „jak sławnych wojowników – sztuki walki i posługiwania się bronią”. To ona przygotowywała ją do I Komunii świętej ucząc ją walki ze swoimi wadami i nabywania cnót, wierności w małych rzeczach i modlitwy. Ostatecznie kiedy wstąpi do Karmelu umie już walczyć tylko o Miłość Jezusa i pociąganie do Niego jak największej ilości dusz, zwłaszcza biednych grzeszników. To, co powiedziała w dzieciństwie streści całe jej życie: „wybierz wszystko, nie bądź świętą połowicznie”.

This is the official website of the Regional Vicariate of the Discalced Carmelites in Burundi and Rwanda.
Copyright 2013 Amahoro.pl. All rights reserved. Website project: Fr. Fryderyk Jaworski, ocd

Back to content